Контакты

Tirdzniecības daļa

Inese Treimane
+371 29251335

Artis Treimanis
+371 29353571

SIA „Sveču darbnīca”
LV41203040346
Adrese: Hospitāļu iela 8, Rīga, LV – 1013

Rekvizīti

Nordea Bank Finland PLC, Latvijas filiāle,
Konts: LV78NDEA0000083134744
Kods: NDEALV2X